Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego:
„Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR S.A.